Kantoornieuws

Sluitingsdagen

Onze sluitingsdagen 2017:

Vrijdag 14 april: Brugdag

Maandag 17 april : Paasmaandag

Maandag 1 mei : Feest van de Arbeid

Donderdag 25 mei : O.L.H. Hemelvaart

Vrijdag 26 mei : Brugdag